top of page

Biyolojik Silahlar ve Biyoterörizm


En ilkel çağlardan günümüze kadar olan süreçte insanlar, yaşamı devam ettirebilmek ve diğerlerine karşı üstünlük sağlayabilmek amacıyla birçok savaşla karşı karşıya kalmıştır. Bunlar arasında belki de en acımasızı biyoterörizmdir. Yakın tarihli ABD’ deki ikiz kulelere yapılan saldırı sonrasında çeşitli kuruluşlara gönderilen şarbonlu mektuplar ve Japonya’ya atılan atom bombası hepimizin zihninde yer eden biyoterörizm örnekleridir. Bu örneklerden biyoterörizmin sonuçlarının ne kadar ağır olduğunu tahmin edebilirsiniz.

Biyoterörizm Nedir ?


Peki nedir bu biyoterörizm? Biyoterörizm, mikroorganizmaların veya çeşitli toksinlerin canlılar üzerinde öldürücü etki yaratmak veya kalıcı hasar bırakmak amacıyla kullanılmasıdır. Büyük alanlarda hızlı yayılım göstermesi, etkisinin kalıcı olması, kolayca ve düşük maliyetle elde edilebilmeleri gibi pek çok avantajı vardır. Askeri grupları hedefleyen çalışmalar için biyolojik savaş kavramı kullanılır. Biyolojik ajanların devletler tarafından teknolojik hamleler ile silahlaştırılarak diğer devletlerin askeri birliklerine karşı kullanılması da denebilir. Sivil halkı hedefleyen çalışmalar için ise biyoterörizm kavramı kullanılır [2].


Biyolojik Silah Ajanları


Biyoterörizm amacıyla kullanılan tüm ajanlar için biyolojik silah denilmektedir. Biyolojik ajanlar, hedef aldığı kitleye ve amaca yönelik olarak farklılaşabilir. Biyolojik ajanları şu şekilde sınıflandırmak mümkündür [3].

  • Mikroorganizmalar

  • Bitki Öldürücüler

  • Ara-Konak Hayvanlar

  • Zararlı Haşeratlar ve Hayvanlar

Biyolojik silah ajanı olarak kullanılan silahlar A, B , ve C olmak üzere 3 kategoriye ayrılır.Tablo 1: CDC’nin silah ajanları sınıflandırması [3] .


A Kategori

İnsandan insana bulaşı ve taşınımı oldukça kolay olan bir kategoridir. Geniş alanlarda oldukça büyük öldürücü etkisi vardır. Bu ajanların sebep olduğu hastalıklara şarbon, veba, tularemi, çiçek hastalığı örnek verilebilir [4].

B Kategori

Toplum üzerindeki öldürücü etkisi daha azdır. Kısmen yayılabilme ve kısmen hastalık oluşturma yetisi vardır [4].

C Kategori

Bu kategorideki ajanlar kolay elde edilebilir. Bu özellikleri dolayısıyla gelecekte biyolojik silaha dönüşebilme potansiyeli yüksek bir gruptur [4].

Biyolojik ajanlar su ya da gıda aracılı, enfekte haldeki vektörler ve aerosol formda kullanılabilir. Ülkemizde de biyolojik silah örneklerine rastlamak mümkündür. En yaygın olanı ise şarbonlu mektuplardır.

Şekil 2: Hayvanlar üzerinde biyoterörizm [5].

Kaynakça

[2] Kılıç, S., Biyolojik Silahlar ve Biyoterörizm, Türk Hij Den Biyol Dergisi , (2006) .

[3] Yücel, O., Erdem, R., Biyoterörizm ve Sağlık, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, (2016) .

219 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comentarios


bottom of page